Gluosniai biokurui: skaičiai ir faktai

→ 20 tonų gluosnių skiedrų (žalios masės) prilygsta 5 tonoms akmens anglių.
→ Viena tona gluosnių skiedrų (žalios masės) duoda 8,9 GJ, tai yra maždaug tiek pat, kiek ir viena tona durpių briketų. Palyginimui: 1 tona mazuto – 38,5 GJ šilumos.
→ Lietuvoje dabar veikia 70 stambesnių medžio atliekomis kūrenamų katilinių,kurios galėtų naudoti gluosnių žaliąjį kurą.
→ Lietuvos nacionalinės energetikos strategijoje numatyta, kad šilumos gamyba iš vietinių atsinaujinančių išteklių (medienos ir k.t.) 2010 m. gali sudaryti 17 proc.bendrojo balanso, o 2020 m. – 23 proc.
→ Pirmojo gluosnių derliaus sulaukiama po 4- 5 metų. Paskui jis imamas kas treji metai. Derlingumas maždaug 50-60 tonų (žalios masės) medienos iš 1 ha.
→ Gluosniai jų augintojams duoda vidutiniškai 1000 lt. Metinių pajamų iš ha.
→ 1 kv. m. gluosnių per metus išgarina vieną toną vandens.
→ Per 3 augimo metus gluosniai pagamina maždaug tiek deguonies, kiek sueikvojama juos deginant.
→ 2007- 2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ krepšelyje yra 1,039 mlrd. litų paramos lėšų.