Gluosniai

Mūsų auginami gluosniai iš esmės naudojami biokurui. Biomasei naudojamos specialios gluosnių rūšys, kurios greitai auga. Įveista plantacija auga 25 metus ir kas 5 metus užauga po 50 – 60 tonų žalios biomasės. Išaugus gluosniams, galutinis produktas yra susmulkinta mediena – medžio skiedra. Ši medžio skiedra naudojama kaip kuras kieto kuro katilinėse. Energetiniai gluosniai (Salix) Lietuvoje naujas, tačiau kitose šalyse jau išbandytas alternatyvus energijos šaltinis mazutui ir dujoms. Praktiškai 80 proc. miestų miestelių įmonių katilinių kūrena ne mazutu ar dujomis bet kietu medžio kuru, nes taip kūrenti pigiau. Dabar daugelis katilinių rekonstruojamos kūrenti medžiu. Tokia katilinių rekonstrukcija skatinama valdžios (katilinėms netaikoma dalis mokesčių, teikiama parama jų rekonstrukcijai), antra vertus, tai ekologiškesnis kuras. Lietuvoje apskritai trūksta medžio biomasės kurenimui. Ji yra vežama net iš kitų šalių. Iš viso Lietuvoje dabar yra tik apie 500 ha gluosnių plantacijų, kai pvz. vien Vilniuas 30 MW galingumo katilinė sudegina 40 tonų biomasės per vieną valandą t.y. 2 ha gluosnių plantacijos metinio prieaugio. Medienos kuria kūrenamos katilinės yra vis mažiau ir jos poreikis didėja. Mediena kūrenimui daugiausia gaunama iš miško ir iš miško atliekų. Įprastinio miško įveisimas, be abejonės, padidintų biokuro išteklius, tačiau, jis teiktų apčiuopiamą ekonominę naudą tik po keliasdešimt metų. Kur kas greičiau norimą rezultatą pasiektume, pasodinę greitai augančius gluosnius. Šie gluosniai auga vidutiniškai 8 kartus greičiau nei įprastiniai medžiai. O tai reiškia, kad derliaus kurui sulauktume jau po 4 metų. Be to miške surinkti bei transportuoti medžio atliekas kainuoja daug išlaidų ir toks surinktas kuras gali būti nekokybiškas. Gluosnių plantacijos yra koncentruotas medžio kiekis vienoje vietoje, jis greitai ir švariai pjaunamas žiemą ir tiekiamas kūrenimui.

Auginti geitai augančius gluosnius (Salix) nėra sunku ar brangu. Biokuro gamybai iš gluosnių reikia skirti žymiai mažiau laiko ir pastangų nei gaminant biokurą iš miško atliekų.

Gluosnių auginimas tinka žemės savininkams, gyvenantiems atokiau nuo savų laukų ar pageidaujantiems užsiimti žemės ūkiu tik laisvalaikiu. O šalies ūkininkams – tai nauja galimybė įsitvirtinti dinamiškai besiplečiančioje biokuro rinkoje, be didelių pradinių investicijų ir priežiūros sąnaudų.