Vertybės

Mūsų vertybės

Patikimumas ir atsakingumas – svarbiausios mūsų įmonės vertybės, kuriant solidų verslą ir formuojant tvirtą ir patikimą partnerystę. Patikimumas mums taip pat reiškia sąžiningumą ir lojalumą. Visada laikomės duoto žodžio, atsakingai elgiamės su klientais ir partneriais bei jų konfidencialia informacija. Mes – patikimi Jūsų partneriai ir esame orientuoti į ilgalaikį bendradarbiavimą garantuodami kokybiškas paslaugas.

Kompetencija ir veiklumas. Klientams teikiame tik tas paslaugas ir taikome tik tuos darbo metodus, kurie yra moksliškai ir kokybiškai pagrįsti. Nuolat tobuliname savo kvalifikaciją, kaupiame svarbias mokslines ir profesines žinias, kurias kryptingai diegiame praktikoje. Su pasididžiavimu sakome, jog būdami veiklūs ir dirbdami su aistra, esame savo srities lyderiai. Mes keliame sau aukščiausius profesionalumo reikalavimus.

Atsakomybė gamtai. Gluosnių auginimo ciklas – savita mūsų įmonės veiklos ypatybė, nes žaliosios energijos, per klientus ir partnerius, semiamės iš gamtos. Gluosnių auginimas tiesiogiai prisideda prie miškų tausojimo, mažinant poreikį biokurui naudoti vertingesnę miško medieną. Atsakingai plėtodami gluosnių plantacijas tausojame gamtą, tokiu būdu jai atsilygindami.

Paprastumas ir empatija. Savo darbuose ir bendravime vertiname paprastumą ir aiškumą. Esame lengvai suprantami ir siekiame aiškiai ir paprastai perteikti sukauptas žinias ir praktinę patirtį („know-how“). Tikime, kad lengviausi sprendimai yra veiksmingiausi. Empatija mums padeda įsijausti į klientų motyvus, tokiu būdu užtikrinant produktyvesnį bendravimą ir geresnius tarpusavio santykius.